Fotografia przyrodnicza - Ryszard Czaplewski

FOTO.2

                                  

PRZEMIJANIE