Fotografia przyrodnicza - Ryszard Czaplewski

FOTO.10

                                  

PIERWIOSNKA