Fotografia przyrodnicza - Pełnik europejski

FOTO.15

                                  

KOKORYCZ