Fotografia przyrodnicza - Sarna rogacz

FOTO.386

                                  

W SKOKU