Fotografia przyrodnicza - Żubr

FOTO.791

                                  

ŻUBR