Fotografia przyrodnicza - Żubr

FOTO.790

                                  

ŻUBR