Fotografia przyrodnicza - Żubr

FOTO.907

                                  

ŻUBR