Fotografia przyrodnicza - Żubr

FOTO.906

                                  

ŻUBR