Fotografia przyrodnicza - Żubr

FOTO.905

                                  

ŻUBR