Fotografia przyrodnicza - Żubr

FOTO.904

                                  

ŻUBR