Fotografia przyrodnicza - Żubr

FOTO.903

                                  

ŻUBR