Fotografia przyrodnicza - Jeleń byk szpicak

FOTO.875

                                  

JELEŃ BYK