Fotografia przyrodnicza - Łania

FOTO.951

                                  

JELEŃ BYK