Fotografia przyrodnicza - Jeleń byk dwunastak

FOTO.872

                                  

JELEŃ BYK