Fotografia przyrodnicza - Jeleń byk dwunastak

FOTO.874

                                  

JELEŃ BYK