Fotografia przyrodnicza - Jeleń byk dwunastak

FOTO.873

                                  

JELEŃ BYK