FRotografia przyrodnicza Jeleń byk

FOTO.254

                                  

JELEŃ BYKI