FRotografia przyrodnicza - Jeleń byk

FOTO.823

                                  

JELEŃ BYK