FRotografia przyrodnicza - Jeleń byk

FOTO.821

                                  

JELEŃ BYK