FRotografia przyrodnicza - Jeleń byk z łaniami

FOTO.320

                                  

WALCZĄCE JELENIE BYKI