FRotografia przyrodnicza - Jeleń byk

FOTO.317

                                  

JELENIE