FRotografia przyrodnicza Jeleń byk

FOTO.251

                                  

JELENIE BYKI