FRotografia przyrodnicza - Jeleń byk

FOTO.310

                                  

JELEŃ BYK