FRotografia przyrodnicza - Jeleń byk

FOTO.296

                                  

JELEŃ BYK