Fotografia przyrodnicza - Jeleń byk

FOTO.284

                                  

JELEŃ BYK