FRotografia przyrodnicza Jeleń byk

FOTO.248

                                  

JELEŃ BYK