FRotografia przyrodnicza Jeleń byk

FOTO.264

                                  

JELEŃ BYK