Fotografia przyrodnicza - Jeleń byk

FOTO.959

                                  

 JELEŃ BYK