Fotografia przyrodnicza - Kokorycz wielokwiatowa

FOTO.661

                                  

KOKORYCZ WIELOKWIATOWA