Fotografia przyrodnicza - Żuraw

FOTO.552

                                  

ŻURAW