Fotografia przyrodnicza - Żuraw

FOTO.554

                                  

ŻURAW