Fotografia przyrodnicza - Łyska

FOTO.565

                                  

ŁYSKA