Fotografia przyrodnicza - Łabędź niemy

FOTO.579

                                  

ŁABĘDŹ NIEMY