Fotografia przyrodnicza - Łabędź niemy

FOTO.560

                                  

ŁABĘDŹ NIEMY