Fotografia przyrodnicza - Łabędź niemy

FOTO.559

                                  

ŁABĘDŹ NIEMY