Fotografia przyrodnicza - Gęś gęgawa

FOTO.524

                                  

GĘŚ GĘGAWA