Fotografia przyrodnicza - Gęś gęgawa

FOTO.564

                                  

GĘŚ GĘGAWA