Fotografia przyrodnicza - Rożeniec

FOTO.840

                                  

CZERNICA