Fotografia przyrodnicza - Sikora bogatka

FOTO.489

                                  

SIKORA BOGATKA