Fotografia przyrodnicza - Pliszka siwa

FOTO.464

                                  

PLISZKA SIWA