Fotografia przyrodnicza - Pliszka siwa

FOTO.497

                                  

PLISZKA SIWA