Fotografia przyrodnicza - Grubodziób

FOTO.477

                                  

GRUBODZIÓB