Fotografia przyrodnicza - Grubodziób

FOTO.478

                                  

GRUBODZIÓB