Fotografia przyrodnicza - Pomorska buczyna

FOTO.1037

                                  

ŹRÓDLISKO