Fotografia przyrodnicza - Pomorska buczyna

FOTO.1038

                                  

ZŁOM