Fotografia przyrodnicza - Goryczak żółciowy

FOTO.49

                                  

GORYCZAK ŻÓŁCIOWY