Fotografia przyrodnicza - Żaba wodna

FOTO.589

                                  

ŻABA WODNA