Fotografia przyrodnicza - Żaba trawna

FOTO.597

                                  

ŻABA TRAWNA