Fotografia przyrodnicza -Żaba trawna

FOTO.609

                                  

ŻABA TRAWNA