Fotografia przyrodnicza -Żaba trawna

FOTO.608

                                  

ŻABA TRAWNA